W roku 1990 nowy dyrektor, Władysław Klimaszewski, rozpoczął energiczne starania o rozbudowywanie szkoły, której coraz bardziej doskwierała ciasnota. Wkrótce powstał nowy segment z uroczym przeszklonym łącznikiem. Szkoła zyskała dzięki temu miły dziedziniec z pięknym kasztanowcem - miejsce spotkań i uroczystości.

 

W roku 2005 roku szkoła wzbogaciła się o długo oczekiwaną salę gimnastyczną.

 

Wraz z przemianami ustrojowymi, zapoczątkowanymi w 1989 r., zmieniała się także szkoła. Przywrócono lekcje religii, wprowadzono drugi język zachodni w miejsce rosyjskiego. Pojawiła się nowa - sześciostopniowa skala ocen.

 

Od roku 1991 liceum nasze uczestniczy rokrocznie w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży z Hauptschule mit Orientierungsstuffe und Realschule w Moormerland.

 

Do tradycji szkoły można zaliczyć zjazdy absolwentów. Po raz pierwszy zlot odbył się w roku 1960. II Zjazd Absolwentów, upamiętniający osiemdziesiątą rocznicę powstania szkoły, miał miejsce w 1994 r. III Zjazd Absolwentów w roku 2004 zgromadził ponad tysiąc osób z różnych stron Polski i świata i był ważnym wydarzeniem w życiu Wyszkowa.

 

Od roku szkolnego 2002/2003, w związku z reformą edukacyjną, szkoła przeszła na trzyletni system nauczania.

 

Zmieniła też swą nazwę na I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida. Uczniowie mówią jednak po prostu, że uczą się "w Norwidzie".