W dniach 13-17 czerwca 2011r. gościliśmy w naszym liceum nauczyciela akademickiego, pracownika Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Trackiego w Starej Zagorze w Bułgarii, Pana Zhivko Zheleva. Pobyt Gościa był zorganizowana w celu kontynuowania wymiany doświadczeń zapoczątkowanej podczas wizyty studyjnej w Szwecji, w której brała udział wicedyrektor Dorota Piotrowicz.

 

Podczas kilkudniowego pobytu Pan Zhivko Zhelev prowadził zajęcia w języku angielskim z uczniami klas: 1B, 2B i 3C. Oprócz ciekawej prezentacji na temat kultury i obyczajów Bułgarii, Gość przedstawił bułgarski system edukacji oraz zaprezentował Uniwersytet Tracki i opowiedział o swojej pracy. W klasach matematycznych: 1B i 2B w ciągu całego tygodnia Pan Zhivko Zhelev prowadził zajęcia z matematyki, na których rozwiązywane były zadania z konkursów i olimpiad matematycznych. Poza pracą na Uniwersytecie p. Zhelev prowadzi zajęcia dla uzdolnionych matematycznie uczniów szkół średnich, przygotowując ich do wielu zawodów. Bułgaria od ponad 30 lat osiąga wymierne sukcesy w Międzynarodowych Olimpiadach Matematycznych, jest także inicjatorem wielu konkursów matematycznych i informatycznych, budując przy tym system wsparcia dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
http://www.uni-sz.bg/engl - strona Uniwersytetu Trackiego w Starej Zagorze
http://www.math.bas.bg/talents/math.htm - Informacje dotyczące konkursów i olimpiad odbywających się w Bułgarii