W dniach 21 – 27 X 2012r. wicedyrektor I LO w Wyszkowie Dorota Piotrowicz przebywała na wizycie studyjnej w Portugalii, której tematem było „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji”.

 

Program Wizyt Studyjnych realizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Podczas wizyty spotykają się specjaliści z rożnych krajów europejskich, na co dzień pracujący w podobnych obszarach edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego. Spotkania w małych grupach (10-15 osób) ułatwiają wymianę informacji w gronie uczestników, a także pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami kraju goszczącego.
W wizycie zorganizowanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Maia (miasta sąsiadującego z Porto) brali udział specjaliści z zakresu edukacji z: Bułgarii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch (15 osób) reprezentujący szkoły, wyższe uczelnie oraz instytucje wspomagające edukację.
Uczestnicy odwiedzili dwie szkoły podstawowe: Maia Scholar Center i Gandra Scholar Centre, w których spotkali się z dyrektorami i nauczycielami, a także uczestniczyli w lekcjach pokazowych języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz informatyki, gdzie uczniowie wykonywali zadania przy użyciu Google Docs.
Podczas wizyty w szkole średniej Aguas Santas zaprezentowano lekcję chemii z użyciem platformy Moodle. Uczestnicy zostali także zapoznani z portugalskim systemem edukacji, przedstawionym w prezentacji multimedialnej przez wicedyrektora szkoły.
Program spotkania w Portugalii obejmował również zwiedzanie zajmującego ogromny teren nowoczesnego Centrum Szkolenia Zawodowego CICCOPN, prowadzącego kształcenie przyszłych pracowników sektorów: budownictwa i przemysłu. Oprócz prezentacji na temat działalności placówki można było wziąć udział w lekcji fizyki prowadzonej z tablicą interaktywną, zajęciach z projektowania oraz fotografiki.
Ogromne wrażenie zrobił na uczestnikach pobyt w TECMAIA - Centrum Nauki i Technologii, które między innymi wspiera procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach, jest miejscem demonstrowania najnowszych technik i technologii, prowadzi badania naukowe, organizuje seminaria i warsztaty w ramach wspierania przedsiębiorczości i inne.
Gospodarze wizyty zorganizowali pobyt w ISMAI - niepublicznej wyższej uczelni, gdzie podczas spotkania z Rektorem i kadrą zarządzającą przedstawiono obszerną prezentację uczelni. Na koniec rozwinęła się dyskusja na temat szkolnictwa wyższego i współpracy między uczelniami a szkołami średnimi.
Ważnym punktem wizyty w Maia było oficjalne spotkanie z władzami miasta z udziałem przedstawicieli odwiedzanych instytucji. Burmistrz António Gonçalves Bragança Fernandes przedstawił główne kierunki polityki oświatowej miasta, podkreślił jak wiele zainwestowano tam w edukację, gdyż jak powiedział "jest to inwestycja w przyszłość naszego miasta".
Wszyscy uczestnicy tygodniowego spotkania byli pod ogromnym wrażeniem serdeczności i gościnności Portugalczyków, którzy gotowi byli pomagać wszędzie i we wszystkim. Wizyta była zorganizowana perfekcyjnie i okazała się za krótka, aby przedyskutować wszystkie tematy, które pojawiły się w trakcie jej trwania. W związku z tym grupa nadal utrzymuje stały kontakt, teraz już za pośrednictwem internetu, co jest jedną z idei programu Wizyt Studyjnych