Miło nam poinformować, że Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Norwid otrzymał dotację w wysokości 15tyś.zł w ramach Rządowego Programu „KLUB”- edycja 2023. Program ten finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i ma na celu wsparcie finansowe i instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży. Kwota grantu to 15000 złotych z przeznaczeniem na sprzęt sportowy, organizację obozu oraz wynagrodzenie dla prowadzącego. W ramach zadania realizujemy zajęcia rozwijające sprawność motoryczno-siłową zawodników z czterech sekcji sportowych:

- sekcji piłki siatkowej dziewcząt,

- sekcji piłki siatkowej chłopców,

- sekcji piłki koszykowej chłopców,

- sekcji gimnastyki artystycznej dziewcząt.

Zajęcia odbywają się już od maja 2023r. Uczestniczy w nich 64 zawodników, a prowadzi je trzech trenerów. Ponadto w ramach realizacji zadania zakupiony zostanie sprzęt sportowy do siłowni wewnętrznej, który zostanie wykorzystany podczas zajęć z uczestnikami programu.

Dysponentem Funduszu jest Skarb Państwa- Minister Sportu i Turystyki.

Ministerstwo Sportu i Turystyki