Propozycje działań wolontariatu na rok szkolny 2018/19

 • Organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce dla licealistów
 • Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej (pomoc przy wydarzeniach, np. Dniu Seniora, Balu Bezalkoholowego lub systematyczna praca, polegająca na pomocy w nauce danemu dziecku czy w Świetlicy Socjoterapeutycznej), wolontariat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Warsztatach Terapii Zajęciowej
 • Wolontariat przy organizacji w szkole Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego dla Osób z Niepełnosprawnościami
 • Akcja "Grosz do grosza" w ramach programu "Dzwonek na obiad"
 • DKMS- Bank Dawców Szpiku- akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego pod patronatem Fundacji DKMS Polska
 • Akcja "Żonkile dla hospicjum" - pierwszy tydzień kwietnia
 • Akcja Szlachetna Paczka (listopad/grudzień)
 • Zbiórka żywności - akcja Caritas (Bank Żywności przy Kościele Św. Idziego)
 • Akcja "Góra Grosza"
 • Akcja "Opatrunek na ratunek" - zbiórka opatrunków dla Afryki
 • Zbiórka plastikowych nakrętek
 • Zbiórka karmy i artykułów dla psów