1. Dla których uczniów, z jakich powodów i w oparciu o jakie źródła informacji, dokumenty

  2. Możliwe formy pomocy- dostosowania

  3. Dysleksja- formy dostosowań
     
  4. Maturzyści z dostosowaniami na maturze
     
  5. Procedura organizacyjna pomocy psychologiczno-pedagogicznej I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie